Werktijdentoeslag automatisch berekend

4 februari 2021

In diverse branches wordt gewerkt buiten kantoorwerktijden. En in de zorgbranche gaat het werk altijd door. Daar wordt 24-uurs zorg verleend en dus ook in de avonden, nachten, weekenden en tijdens feestdagen. Voor werk verricht buiten kantoorwerktijden, ontvangt de medewerker een werktijdentoeslag (WTT) of onregelmatigheidstoeslag (ORT). Dit kan heel eenvoudig en automatisch worden geregeld met de software van SZISS.

Werktijdentoeslag van toepassing op...

In diverse branches wordt gewerkt buiten kantoorwerktijden, zoals winkelpersoneel op koopavonden en -weekenden en horecapersoneel. In de zorgsector zijn zelfs altijd medewerkers werkzaam in onregelmatige diensten. Zij zijn ingeroosterd in de avonden, nachten, weekenden of tijdens feestdagen om te zorgen dat er 24-uurs zorg kan worden verleend.

Medewerkers worden voor het werken in onregelmatige diensten beloond met een werktijdentoeslag of onregelmatigheidstoeslag. Dit is een vaste percentuele ophoging van het brutoloon tijdens deze onregelmatige uren.

Werktijdentoeslag voor bemiddelaars

Als bemiddelaar van personeel ben je de schakel tussen vraag en aanbod van medewerkers. Zijn deze medewerker ook ingeroosterd buiten kantoorwerktijden? Dan moet je, op het moment de medewerker onregelmatige diensten draait, een werktijdentoeslag berekenen en uitbetalen.

Uiteraard kan je deze werktijdentoeslag zelf berekenen, maar dat valt nog niet mee.

Een onregelmatigheidstoeslag is namelijk niet in elke onregelmatige dienst hetzelfde. De vaste percentuele ophoging van het uurtarief is afhankelijk van het tijdstip van de onregelmatige dienst. Het maakt verschil of de medewerker een nachtdienst draait of in de vroege ochtend of avond is ingeroosterd. En ook het weekend en feestdagen hebben een andere percentuele ophoging van het uurtarief. Bovendien kent elke branche en de sectoren hierbinnen verschillen met het berekenen van de onregelmatigheidstoeslag.

Bereken werktijdentoeslag automatisch met de software van SZISS

Bemiddelaars ervaren het berekenen van onregelmatigheidstoeslag als zeer tijdrovend. Zeker als zij bemiddelen binnen verschillende sectoren. Verspil geen kostbare tijd en voorkom fouten. De software van SZISS berekent de werktijdentoeslag automatisch.

SZISS is de oplossing

Eenmalig voert de bemiddelaar de vaste percentuele ophogingen in de software van SZISS van die sectoren waarin wordt bemiddeld. Opdrachten worden na akkoord van de medewerker gekoppeld aan de juiste sector.

Zodra de medewerker zijn of haar uren registreert via de tijdregistratie in de App, berekent SZISS of deze uren onregelmatige uren zijn of niet. Bij uren gemaakt in de avonden, nachten, weekenden of tijdens feestdagen wordt de werktijdentoeslag automatisch opgenomen in de factuur die de medewerker naar de bemiddelaar stuurt.

Zelfs als de medewerker binnen een tijdsperiode verschillende opdrachten uitvoert in verschillende sectoren, geeft dit geen probleem. SZISS zorgt ervoor dat het berekenen van de onregelmatigheidstoeslag geen tijdrovende klus is. Het wordt direct berekend én is correct. De medewerker hoeft niets te doen voor de juiste berekening van de onregelmatigheidstoeslag. Dat is SZISS.

Probeer nu!

Geïnteresseerd? Probeer nu de software van SZISS en ontvang de eerste maand gratis om te kijken of jij als bemiddelaar of zelfstandige kunt profiteren van onze dienstverlening.

Terug