Is werken in de zorg zwaar?

23 maart 2021

Ja, werken in de zorg wordt door veel mensen in deze bedrijfstak als zwaar ervaren. Het werk kan fysiek zwaar zijn en de werkdruk in de zorg is doorgaans hoog. Toch weerhoudt dat mensen er niet van om juist in deze sector te (blijven) werken. Benieuwd naar hoe het werken in de zorg eraan toe gaat en hoe dit wordt ervaren? Neem een kijkje op de werkvloer in de Week van Zorg en Welzijn 2021.

Stijging werkenden in de zorg

Met 1,42 miljoen banen in de sector Zorg en Welzijn in 2020, stijgt het aantal werknemers met een hoofdbaan in de zorg aanzienlijk. Een stijging die zich sinds 2016 gestaag voorzet. Ook in het jaar waarin Corona een weerslag legt op de zorg, blijft het aantal werkenden in deze sector stijgen. Veel van deze werknemers zijn vrouw, maar ook het aandeel mannen in de sector Zorg en Welzijn blijft stijgen.

Waarom werken in de zorg?

Doorslaggevend voor mensen om in de zorg te werken is doorgaans niet de werkdruk en de fysieke belasting. Deze factoren maken het werk in deze sector eerder minder aantrekkelijk. Mensen geven aan:

  • het fijn te vinden te werken met cliënten
  • het plezierig te vinden te werken voor cliënten
  • te genieten van een-op-een momenten
  • juist her intensieve contact belangrijk te vinden
  • elk succesmoment binnen de behandeling of het contact met de cliënt als waardering te zien voor het werk

Dit is enkel een greep uit motivaties waarom mensen kiezen voor een baan in de zorg.

Benieuwd naar hoe het eraan toe gaat op de werkvloer? Waarom mensen ervoor kiezen te werken in de zorg? Vraag het hen en neem een kijkje bij een zorg- en welzijnsorganisatie bij jou in de buurt. In de Week van Zorg en Welzijn 2021 openen talloze zorgorganisaties hun deuren van 22 tot en met 27 maart 2021.

Wie werken er in de sector Zorg en Welzijn?

De grootste branche binnen de sector Zorg en Welzijn is de Verpleging, verzorging en thuiszorg, gevolgd door de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg. Het kleinste aantal werknemers is werkzaam in de jeugdzorg. Daartussen zitten nog diverse branches zoals: gehandicaptenzorg, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, universitair medische centra, sociaal werk, huisartsen en gezondheidscentra en overige beroepen in de zorg en welzijn.

SZISS en zelfstandigen in de zorg

Ook het aandeel zelfstandigen in de zorg blijft stijgen. Door het werken in de zorg uiteraard en niet om zelf op zoek te gaan naar een opdracht of je bezig te houden met het administratieve proces. Dat hoeft ook niet. Geef dit uit handen en kies voor een betrouwbaar systeem en goede klantenservice. Kies voor SZISS!

SZISS faciliteert de schakel tussen vraag en aanbod van zelfstandigen in de zorg met de speciaal hiervoor ontwikkelde software. Zo is het heel eenvoudig een opdracht te aanvaarden en word je gevonden door de bemiddelaar. Daarnaast biedt SZISS die faciliteiten om bijkomende werkzaamheden als facturatie, tijdsregistratie, processen, marketing en administratie zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk tijdsbesteding.

Probeer nu!

Geïnteresseerd? Probeer nu de software van SZISS en ontvang de eerste maand gratis om te kijken of jij kunt profiteren van onze dienstverlening. Deze actie is tevens geldig buiten de Week van Zorg en Welzijn 2021. Probeer wanneer jij wilt!

Bron: Centraal Bureau voor de statistiek, AZW-statline-werkzame beroepsbevolking

Terug