Verplichte digitale inzage patiëntendossier

2 juli 2020

Zorgverleners verplicht tot digitale inzage patiëntendossier

Patiënten hebben al enige tijd het recht om hun eigen medische gegevens online te bekijken in de artsenpraktijk. Vanaf 1 juli 2020 is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Dit houdt in dat patiënten bij elke zorgverlener kosteloos hun medisch dossier moeten kunnen inzien en hiervan desgewenst een digitaal afschrift krijgen.

Aanpassingen voor digitale inzage patiëntendossier

Dat patiënten vanaf 1 juli 2020 het recht hebben op online inzage van het medisch dossier heeft invloed op de praktijkvoering. Immers je moet regelen dat je patiënten digitaal gegevens kunnen inzien. Dit kan met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of een patiëntportaal. Invloed op de praktijkvoering heeft deze inzage ook doordat patiënten meer regie krijgen over hun behandeling. Nieuwe werkprocessen om deze veranderingen goed in de praktijk door te voeren zijn noodzakelijk.

Beheer nieuwe werkprocessen eenvoudig met de software van SZISS

Deze werkprocessen moeten altijd toegankelijk zijn voor iedereen die het nodig heeft. Dat kan met het documentenbeheer van SZISS. Het documentbeheer is zo opgebouwd dat je in één oogopslag ziet waar de nieuwe werkprocessen zich bevinden. Van werkprocessen uit dezelfde reeks is de meest actuele versie zichtbaar. Zo heb je altijd het juiste en meest actuele werkproces te pakken. Oudere versies blijven in het archief bewaard.

SZISS maakt maatwerk mogelijk

Al het documentbeheer is uiteraard organisatie-specifiek. Dat betekent dat je alleen de werkprocessen ziet van de organisatie waarvoor je werkt en voor jou is toegestaan op basis van functie.

Heb jij als bemiddelaar, opdrachtgever of zorgverlener wensen rondom documentbeheer? Laat het ons weten. Maatwerk is bij SZISS zeker mogelijk. Is de betreffende functie nog niet geïmplementeerd, dan kunnen onze software engineers wellicht een nieuwe functie bouwen.

Terug