Coronabonus voor zzp'er in de zorg

13 augustus 2020

COVID-19-bonus voor uitzonderlijke prestatie in de zorg

In de afgelopen maanden is er tijdens de Corona-uitbraak een uitzonderlijke prestatie geleverd door zorgpersoneel. Het kabinet laat haar waardering blijken door een eenmalige Coronabonus uit te keren van €1.000,- netto aan alle zorgprofessionals en het ondersteunend personeel die zich hebben ingezet voor Corona. Het gaat om een belastingvrij bedrag en heeft geen invloed op eventuele andere toeslagen die zorgverleners ontvangen.

COVID-19-bonus ook voor zzp'er in de zorg

De COVID-19-bonus geldt ook voor zelfstandigen (zzp, flex, detacheer) die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met Corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het Coronavirus. Het gaat hierbij vooral om zelfstandigen die werkzaam zijn in de beroepen: verpleegkundigen (niveau 4 of hoger), verzorgenden (niveau 3), helpenden (niveau 2), zorghulpen (niveau 1), doktersassistenten, anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, ambulancepersoneel, praktijkondersteuners, jeugd gezondheidszorgmedewerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, artsen in opleiding, sociaal- pedagogisch medewerkers, huishoudelijke hulpen en schoonmakers in zorginstellingen. Medische specialisten en artsen komen niet in aanmerking. Daarnaast zijn enkele beroepsgroepen uitgesloten, maar hebben doorgaans ook geen directe betrokkenheid bij de zorg voor patiënten en cliënten met Corona. Is dit wel het geval, dan vallen zij onder de uitzonderingssituatie en komen zij toch in aanmerking voor de bonusregeling.

De Rijksoverheid publiceert op een later moment nog een handreiking waarin zo volledig mogelijk wordt aangegeven welke groepen voor de Coronabonus in aanmerking komen.

Voorwaarden Coronabonus zelfstandigen

Om in aanmerking te komen voor Coronabonus voor zelfstandigen in de zorg, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De zelfstandige verdient niet meer dan twee keer modaal, is €73.000,-, bij een voltijd dienstverband;
  • De zelfstandige is ingehuurd door een opdrachtgever die uitvoering geeft aan de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet publieke gezondheid en Jeugdwet;
  • De zelfstandige heeft directe zorg verleend aan patiënten en cliënten met Corona of heeft bijgedragen aan de strijd tegen het Coronavirus;
  • Het werk van de zelfstandige kwam in de maanden maart tot en met augustus 2020 niet stil of op een lager niveau te liggen als gevolg van de Coronacrisis;
  • De opdrachtgever of bemiddelaar vraagt de COVID-19-bonus aan, om fraude tegen te gaan.

Coronabonus eenvoudig te verwerken met de software van SZISS

Als opdrachtgever of bemiddelaar vraag je de COVID-19-bonus aan voor de zelfstandige via het loket dat vanaf oktober 2020 hiervoor wordt opengesteld. De verwachting is dat zij de bonus vervolgens moeten uitbetalen aan de zelfstandige. Dat kan heel eenvoudig met de software van SZISS.

De opdrachtgever of bemiddelaar voert de COVID-19-bonus op als (onkosten)vergoeding bij een nieuwe of bestaande urenstaat. De urenstaat wordt vervolgens door de opdrachtgever goedgekeurd en wordt door SZISS gebruikt voor de factuur aan de opdrachtgever voor de uitbetaling van de bonus.

Alleen goedgekeurde facturen

Daar zit de kracht van SZISS. Door enkel de, reeds door de opdrachtgever, goedgekeurde urenstaten en onkostenoverzichten te koppelen aan de facturen zijn onjuiste facturen of creditfacturen verleden tijd. De software van SZISS berekent ook of gewerkte uren in aanmerking komen voor onregelmatigheidstoeslag (ORT). Is dit het geval, dan wordt de toeslag automatisch in de factuur opgenomen. Ook wordt rekening gehouden met de juiste BTW-heffing.

Overtuigd?!

Maak kennis met SZISS en proef het gemak. De eerste maand is gratis om optimaal kennis te maken met de voordelen van SZISS.

Terug