Wanneer is de bezoekregeling in verpleeghuiszorg weer normaal?

28 mei 2020

Tweede fase verruiming bezoekregeling in verpleeghuizen

Na het positieve verloop van de eerste fase verruiming bezoekregeling verpleeghuiszorg, is vanaf 25 mei jl. de tweede fase verruiming bezoekregeling verpleeghuizen van kracht.

Eisen bezoekregeling verpleeghuizen

Alle verpleeghuislocaties mogen zich weer openstellen voor bezoek, mits zij voldoen aan alle eisen die staan in de meest actuele handreiking bezoekregeling verpleeghuizen. Er is, in tegenstelling tot de eerste fase, geen maximum aan het aantal verpleeghuislocaties dat mag meedoen aan deze fase.

De verpleeghuislocatie die zich open wil stellen voor bezoek moet zich aanmelden bij de GGZ in de regio.

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen

De meeste actuele handreiking bezoekregeling verpleeghuizen wordt steeds aangepast aan de fase van de bezoekregeling. In de handreiking staan ook andere onderwerpen met betrekking tot verpleeghuiszorg, zoals dagbesteding en gezamenlijk eten, wandelen met een bewoner en het gebruik van diensten als de kapper, tandarts of paramedische zorg.

Verpleeghuiszorg krijgt meer lucht door verruiming bezoekregeling

Bewoners, naasten en zorgpersoneel krijgen meer lucht door de verruiming bezoekregeling verpleeghuizen per 25 mei jl. Het is een enorme opluchting dat bewoners en naasten elkaar weer mogen zien. Zodra men elkaar weer kan bezoeken, zorgt dit voor een beter welbevinden van bewoner. De mentale druk voor zorgpersoneel daalt hierdoor iets. Als de bewoner zich beter voelt, voelt het zorgpersoneel dat ook. Toch blijft de druk op zorgpersoneel hoog in deze tijden van de Coronacrisis. Het is voor verpleeghuizen moeilijk het juiste personeel in dienst te hebben en te zorgen dat zij ook voldoende beschikbaar zijn.

Ontstaat er krapte van zorgpersoneel op de werkvloer door de Coronacrisis? SZISS faciliteert de schakel tussen vraag en aanbod van personeel met de speciaal hiervoor ontwikkelde software van SZISS. De bemiddelaar ontvangt van de verpleeghuislocatie met krapte het verzoek voor inzet van extra of tijdelijk personeel. In de App of via de website kan eenvoudig geschikt en beschikbaar personeel worden gematcht. Zij kunnen direct aan de slag om de druk in de verpleeghuizen weg te nemen. Door het matchen van personeel met SZISS ontstaat continuïteit in de verpleeghuiszorg. Dat is nu heel belangrijk.

Terug