Automatisering is een must!

11 februari 2021

De wereld om ons heen verandert continu. Organisaties moeten wendbaar zijn en blijven om zich staande te houden in deze complexe en snel veranderende tijd, waarin automatisering en digitalisering telkens meer op de voorgrond komt te staan. Benut als bemiddelaar en zelfstandige optimaal van de mogelijkheden die er zijn.

Automatisering bespaart kosten

Zowel de bemiddelaar als de zelfstandige (zzp, flex, detacheer) heeft baat bij een goede automatisering van processen. Automatisering van processen bespaart namelijk kosten, verhoogt de winst én zorgt voor eenvoud en gemak.

Door automatisering zijn zaken sneller en eenvoudig geregeld en worden fouten voorkomen die dus ook niet meer hoeven te worden hersteld. Hierdoor blijft er extra ruimte en energie over voor die activiteiten waarin jouw organisatie goed is.

Een investering in automatisering neemt kosten met zich mee. Echter de investering betaalt zich ook volledig terug doordat juist deze investering zorgt voor kostenbesparing.

Investeer in automatisering, ga voor SZISS

SZISS faciliteert de schakel tussen vraag en aanbod van personeel met de speciaal hiervoor ontwikkelde software.

SZISS faciliteert in:
1. Personeelsplanning, diensten en opdrachten uitzetten en personeel laten reageren.
2. Urenregistratie; Registreren van uren via de website of App.
3. Facturatie; Facturen maken op basis van reeds goedgekeurde urenstaten.

Voordelen automatisering bemiddelaar

De software van SZISS helpt je als bemiddelaar van externe professionals in het administratieve proces van inkoop tot verkoop.

Als bemiddelaar ontvang je van een organisatie het verzoek voor inzet (tijdelijk) personeel. In de App of via de website is af te lezen welke zelfstandigen voor deze opdracht geschikt en beschikbaar zijn. Zij krijgen de aangeboden dienst via een push-bericht in de App of via e-mail te zien. De zelfstandige maakt vervolgens kenbaar de opdracht te aanvaarden. Gewerkte uren worden geregistreerd en goedgekeurd door de opdrachtgever. Vervolgens wordt de factuur automatisch gemaakt voor de uitbetaling van de uren.

Met de software van SZISS kun je als bemiddelaar verschillende opdrachtgevers toevoegen, meerdere tariefopties hanteren, werktijdentoeslag (WTT) of onregelmatigheidstoeslag (ORT) berekenen alsmede commissiefacturen opstellen. SZISS maakt het mogelijk!

Voordelen automatisering zelfstandigen

Als zelfstandige wil je geen kostbare tijd kwijt zijn aan de administratieve processen.

Van je bemiddelaar ontvang je het aanbod van werkzaamheden. Jij maakt vervolgens kenbaar de opdracht te aanvaarden. Via smartphone, tablet of website registreer je eenvoudig de gewerkte uren voor een opdracht. De urenstaat wordt goedgekeurd door de opdrachtgever. Een factuur wordt vervolgens automatisch gemaakt voor de uitbetaling van de uren. Ook onkosten kunnen eenvoudig in de factuur worden meegenomen net als de werktijdentoeslag of onregelmatigheidstoeslag op het moment je onregelmatige diensten draait. De berekening van deze toeslagen wordt automatisch verwerkt, daar heb je als zelfstandige geen werk aan.

SZISS is meer!

SZISS is meer dan alleen personeelsplanning, urenregistratie en facturatie. SZISS biedt tal van mogelijkheden om eenvoud en gemak te ervaren. Mogelijkheden waarbij automatisering en digitalisering het sleutelwoord zijn.

Ontdek SZISS

Ontdek SZISS en ervaar dat kostenbesparing in het administratieve proces mogelijk is doormiddel van automatisering. Ontvang de eerste maand gratis om optimaal kennis te maken met de software.

Terug