SZISS privacy beleid

Laatst aangepast op 03 juni 2019

 1. Algemeen
 2. Dit privacybeleid is van toepassing op het SZISS platform, statutair gevestigd te Nieuwegein op de Hagenweg 3c, 4131 LX te Vianen met kvk nummer: 30217249.

  De privacy en gegevens van onze gebruikers verwerken we met grote zorg. Dit privacybeleid is onderdeel van onze toewijding aan het beschermen van uw privacy. Daarnaast hebben wij een privacy functionaris die zich bezighoudt met wetgeving, privacy en alle zaken hieromtrent. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit beleid beschrijft de informatie die we verzamelen en hoe die informatie gebruikt kan worden. Lees het goed door voor gebruik van het platform en registratie via www.bendy.nl. Door gebruik van onze website, ons platform, mobiele app en onze diensten, accepteert u de meest recente voorwaarden en toepassingen in dit privacybeleid. Dit beleid is onderhevig aan verandering vanwege wetgeving of vanwege toevoegen van functionaliteiten in/aan het platform. Wij behouden het recht het privacy beleid aan te passen waar nodig. We adviseren daarom dit beleid frequent te bekijken.

 3. Persoonsgegevens
  1. Gegevensverzameling
  2. SZISS verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:

  3. Doeleinden
  4. De voornaamste doeleinden waarvoor SZISS uw persoonsgegevens gebruiken, zijn:

 4. Bewaring gegevens en bewaartermijn
 5. SZISS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar diensten of zolang SZISS bij de wet verplicht is. Persoonlijke gegevens bewaren wij gedurende de periode dat u actief bent op het platform. Indien u 12 maanden geen gebruikmaakt van het platform verwijderen wij automatisch uw persoonsgegevens en account.

  Iedereen heeft tevens het recht om vergeten te worden. Wanneer u een verzoek doet om verwijdering van persoonsgegevens of in uw gebruikersprofiel aangeeft uw account te willen verwijderd, vernietigen wij uw persoonsgegevens direct.

  Wat betreft facturatie is SZISS wettelijk verplicht om deze documenten en gegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

 6. Informatiedeling gegevens
 7. Het platform is niet openbaar toegankelijk, noch zijn uw gegevens zomaar in te zien.

  Uw profiel, inclusief profielfoto, worden pas zichtbaar bij het ten uitvoer brengen van bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, indien daar toestemming vooris gegeven of als de wet ons dit verplicht, zoals b.v. bij onderzoek naar frauduleuze handelingen.

  Uw profiel en persoonsgegevens zijn nimmer openbaar zichtbaar.

  Alleen opdrachtgevers die op het platform geregistreerd zijn- kunnen uw persoons- en contactgegevens inzien, indien u zich inschrijft op een aangeboden dienst van een opdrachtgever. Ook uw CV is zichtbaar voor een opdrachtgever zodra u zich inschrijft op een dienst die een opdrachtgever uitzet. Door op het platform in te schrijven geeft u als zzper nadrukkelijk toestemming om uw persoons- en contactgegevens te delen met opdrachtgevers die geregistreerd zijn op het platform.Daarnaast gebruiken wij gegevens, vaak geanonimiseerd, voor analytische doeleinden. Een opsomming van de cookies die wij gebruiken vind u onder het betreffende artikel.

 8. Over de bescherming van de gegevens die wij verzamelen
 9. SZISS neemt verstrekkende maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. Echter, geen enkel systeem kan volledig beschermdzijn. Wij nemen maatregelen op zowel technisch als organisatorisch gebied en doen ons uiterste best om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

  Gebruik database

  Het platform/database is slechts (deels) toegankelijk voor gebruikers die in het bezit zijn van een geldig account en geregistreerd zijn.

  Gebruikers gebruiken hun persoonlijke email en wachtwoord gegevens om in te loggen. Dit account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

  Opdrachtgevers die een overeenkomst hebben met SZISS hebben toegang tot het platform en kunnen diensten uitzetten, zien welke ZZPers erop inschrijven, cv’s van de freelancers inzien en freelancers goed of afkeuren voor een dienst.

  ZZPers hebben alleen toegang beschikbare opdrachten/diensten die vallen in hun werkgebied of functie en hebben geen toegang tot de profielen van andere freelancers. Ook hebben ze toegang tot de adres/locatiegegevens van de opdracht/dienst. Bij acceptatie hebben zij toegang tot de telefoongegevens van de locatie om werk gerelateerde zaken mee uit te voeren.

  Gebruikers zullen bij het gebruik van het platform de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan het platform alleen opslaan, verwerken in overeenstemming met deze regelgeving en alleen voor de doeleinden waarvoor het platform wordt gebruikt (tot stand komen van opdrachten en wat daar mee samenhangt).

 10. Rol van SZISS
 11. SZISS platform is nadrukkelijk geen intermediair, detacheerder of arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

  Wij faciliteren een website met een database en een mobiele app, waardoor Opdrachtgevers en ZZPers rechtstreeks in contact met elkaar kunnen komen.

  SZISS zijn nadrukkelijk geen partij in de arbeidsverhouding.

  Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hun naam in verschillende vormen van communicatie genoemd kan worden in marketing/pr of social media communicatie.

  SZISS is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met de website of het platform.

 12. Privacybeleid van derden
 13. Pagina’s waar wij eventueel naar linken, partners en/of banners vallen niet onder dit privacybeleid. Deze derden voeren een zelfstandig privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden voor meer informatie.

 14. Cookies
 15. SZISS maakt gebruik van cookies. Dit is om uw online ervaring en die van anderen te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw apparaat worden geplaatst. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat uw apparaat waarmee u onze diensten gebruikt, wordt herkend. U kunt deze cookies uitschakelen in de browser.

 16. Persoonsgegevens opvragen
 17. Via het platform heeft de gebruiker altijd inzage in zijn gegevens en documenten. U kunt daarnaast ons ten alle tijden verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, teverwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Neem dan contact op via het contactformulier of uw contactpersoon.

 18. Aansprakelijkheid en garanties
 19. Contact
 20. Voor vragen of opmerkingen, neem dan contact op met onze privacy functionaris via onze contactpagina