Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van bendy.nl.

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud, samenstelling en onderhoud van onze website.

Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie die de website bevat altijd volledig, correct, of vrij van technische of typografische fouten is. Informatie op deze website kan periodiek en/of zonder aankondiging worden gewijzigd.

Verder is Bendy niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Platform of het onvermogen om Platform te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

Bendy garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

Ondanks alle zorg die besteed is en besteed wordt aan deze website aanvaardt Bendy – of enige derde die betrokken is bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site – geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van het (onvermogen tot het) gebruik van deze site, daarmee verbonden hyperlinks, fouten en/of omissies in de inhoud daarvan.

Als bezoeker van onze website ben je zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen onder andere (maar niet beperkt) tot Trojan horses, virussen, wormen of andere indringers van destructieve aard.

Deze website, met inbegrip van de vormgeving, onderliggende software/code alsmede alle inhoud, grafische voorstellingen en foto’s zijn door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd en berusten bij Bendy. met uitzondering van documenten en foto’s die gebruikers uploaden via de website.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Bendy is het u niet toegestaan om de inhoud van Platform openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Platform en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht.

Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen en of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bendy.

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Voor vragen over deze site, wendt u zich tot Bendy via onze contactpagina.